Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spoločnosti "Make Profit" a politike dôvernosti

Spoločnosť "Make Profit" sa usiluje dodržiavať zásady dôvernosti, ako aj zabezpečiť bezpečné prostredie online.

V tejto politike dôvernosti sa stanovujú zásady dôvernosti spoločnosti "Make Profit" ("Make Profit", "Spoločnosť", "My", "Náš", "Nás). Naša politika dôvernosti sa rozširuje na všetky platformy a webové stránky vo vlastníctve spoločnosti "Make Profit". Tu sa vysvetľujú základné zásady používania osobných údajov a poskytuje sa prehľad o ochrane vášho súkromia pri návšteve webových stránok.

Zverejňovanie osobných údajov a prenos týchto údajov tretím stranám

Informácie sa zhromažďujú dvomi spôsobmi: (1) priamo od vás (vrátane osobných údajov, ako je meno, priezvisko, dodacia adresa a telefónne číslo, ktoré ste poskytli pri objednávaní našich produktov a (2) nepriamo (pri návšteve našich webových stránok, niektoré technické údaje sa automaticky prenesú do našich počítačov prostredníctvom vášho zariadenia - napríklad adresa IP), ako aj nahrávanie telefónnych hovorov (s cieľom zlepšiť úroveň služieb a zabezpečiť zdvorilé zaobchádzanie s operátormi).

Osobné údaje, zhromaždené (1) priamym spôsobom, môžu obsahovať nasledujúce údaje:

Nepriame informácie (2) môžu obsahovať nasledujúce údaje:

Používanie osobných údajov

Zhromaždené údaje nám pomáhajú:

Spracovanie vašich osobných údajov iným spôsobom sa stane len vtedy, ak potvrdíte dodatočné spracovanie.

Marketingoví partneri a dodávatelia

Môžeme preniesť vaše informácie do partnerských spoločností alebo tretích strán vrátane, ale nie výhradne, dodávateľov, ktorí nám poskytujú technologické služby. V tomto prípade vás budeme vopred informovať aj o súčasných zásadách ochrany osobných údajov hostiteľskej krajiny.

Ukladanie údajov

Kým neodošlete žiadosť o odstránenie vašich osobných údajov, budú uložené v našej databáze. Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je potrebné, na základe ich účelu.

Medzinárodné používanie webových stránok

Servery našich webových stránok sú čiastočne umiestnené v Európe, ale sú k dispozícii po celom svete. Zákony EÚ o dôvernosti a ochrane osobných údajov (GDPR) sú podporované v tých krajinách, kde sú platné, a zaručujeme, že vaše osobné údaje budú chránené našimi pravidlami ochrany osobných údajov a mimo EÚ.

Vaše osobné údaje poskytnuté priamo alebo nepriamo sú spracované v súlade s týmto ustanovením.

Pravidlá voči súborov Cookies

Cookie sú jedinečné identifikátory, ktoré uchovávajú informácie o vašich návštevách našich webových stránok. Súbor cookie je malý súbor informácií, napríklad o návšteve webových stránok, o pohybe po webe, o čase strávenom na akejkoľvek webovej stránke a o tom, čo vás zaujíma. Cookies používame na sledovanie a optimalizáciu predaja. Vlastnosti akcií používateľov sú podrobne popísané v týchto pravidlách ochrany osobných údajov.

Väčšina webových prehliadačov ponúka nástroje / nastavenia na to, aby návštevnosť webových stránok bola anonymná. Ak váš prehliadač neakceptuje súbory cookie našich webových stránok, nebudete môcť pristupovať, zobrazovať ani používať všetky služby webových stránok.

Naše webové stránky používajú službu Google Analytics, webovú analytickú službu, ktorú ponúka spoločnosť Google Inc. ("Google" TM). Google Analytics používa Cookies na analýzu aktivity používateľa. Informácie v súboroch Cookies týkajúce sa vášho používania webových stránok (vrátane vašej adresy IP) sú prenesené na spoločnosť Google a uložené na serveroch nachádzajúcich sa v Spojených štátoch.

Google používa tieto informácie na sledovanie vášho používania webových stránok, na vykazovanie aktivít webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa prevádzky webových stránok a používania internetu.

Google môže tieto informácie preniesť na tretie strany, ak je to v prípade legálnej potreby alebo ak tretie strany spracujú informácie v mene spoločnosti Google. Google nebude vašu IP adresu priraďovať k iným informáciám, ktoré máte k dispozícii a ktoré sa vás týkajú.

Môžete sa rozhodnúť nepoužívať súbory cookie prostredníctvom nastavení alebo nástrojov vášho prehliadača. Chceli by sme Vás však pripomenúť, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky služby tejto webovej stránky. Ak nechcete, aby služba Google Analytics sledovala vaše návštevy webových stránok, môžete jednoducho nainštalovať tento nástroj kliknutím na odkaz https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk, ktorý zablokuje službu Google Analytics. Používaním našich webových stránok súhlasíte so spracovaním informácií spoločnosťou Google v súlade s uvedenými tu zásadami a cieľmi.

Vaše osobné údaje:

Spoločnosť "Make Profit" bude bezpodmienečne dodržiavať nasledujúce práva týkajúce sa vašich osobných údajov:

Pre ktorékoľvek z vyššie uvedených práv týkajúcich sa vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na nášho operátora na [email protected]

Odkazy a používanie stránok tretích strán

Vaše informácie môžu byť odovzdané orgánom činným v trestnom konaní alebo vládnym úradníkom: (1) na ich žiadosť; (2) ak je to povolené alebo vyžadované zákonom; alebo (3) na základe nášho súladu s platnými zákonmi, nariadeniami, predpismi alebo pokynmi.

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné stránky. Iné webové stránky majú svoje vlastné podmienky používania, zásady ochrany osobných údajov a bezpečnosti. Ak sa rozhodnete navštíviť niektoré z týchto webových stránok, mali by ste skontrolovať pravidlá, ktorými sa riadi tento konkrétny web.

Používanie tejto politiky dôvernosti

Táto politika dôvernosti sa vzťahuje na všetky informácie zhromaždené alebo poskytnuté spoločnosťou "Make Profit". Ostatní partneri môžu dostávať informácie bez ohľadu na operácie a spoluprácu s vami alebo z iných zdrojov. Táto politika dôvernosti sa na tieto informácie nevzťahuje.

Kontakty spoločnosti

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa našej Politiky dôvernosti alebo spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím na [email protected]

Táto politika dôvernosti môže byť aktualizovaná podľa uváženia spoločnosti a dátum najnovších úprav sa uverejní v hornej časti webovej stránky Politiky dôvernosti.